Ga direct naar


Vleermuis

De dwergvleermuis is één van de meest voorkomende vleermuissoorten in Nederland.

Uiterlijk

De vachtkleur van de dwergvleermuis is donkerbruin, tegen zwart aan, de buikvacht is lichter van kleur en de oren en vleugels zijn zwart.

Ontwikkeling

De dwergvleermuis heeft jaarlijks 1 tot 2 worpen van 1 tot 2 jongen. Jonge dwergvleermuizen zijn tot na de eerste winter donkerder en grauwer van kleur.

Leefwijze

Dwergvleermuizen jagen het liefste op terreinen met bomen, tuinen en rond lantaarnpalen. Zij mijden grote open vlakten en vangen kleine insecten zoals muggen, motjes, schietmotten en gaasvliegen in de lucht. De dwergvleermuis vliegt vlak voor of na zonsondergang, de invliegopeningen worden gemarkeerd door uitwerpselen en urinesporen. Het vrouwtje keert vaak na het uitvliegen snel terug om de jongen te voeden.

De zomerverblijfplaatsen bevinden zich vrijwel altijd in gebouwen en winterverblijfplaatsen in spouwmuren, maar ook met grote groepen in groeven en grotten. Als de jongen gaan vliegen, kunnen ze in woningen terechtkomen en voor paniek zorgen.

Schade

Soms geluidhinder bij in- en uitvliegen van de schuilplaatsen, vaak als deze zich in de nabijheid van de slaapvertrekken bevinden.

Wering/preventie

Eventuele bouwkundige wering/preventie dient uitsluitend te worden toegepast in perioden dat er geen vleermuizen aanwezig zijn. In geval van hinder door vleermuizen kan voor advies contact worden opgenomen met:

Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming
Oude Kraan 8
6811 LJ Arnhem
Tel: 026 - 370 4 038
E-mail: zoogdier@bigfoot.com

Bestrijding

Vleermuizen zijn beschermde diersoorten dus mag overlast niet zomaar zonder noodzaak worden opgelost door de dieren te doden, te verstoren, te vangen en daarna te verplaatsen. Of hun hol, voortplantings- of rustplaats ontoegankelijk te maken. Onder noodzaak wordt nadrukkelijk niet verstaan: angst, uitwerpselen op ramen, vensterbanken en tuinmeubilair, lawaai enzovoort. Ontheffing of vrijstelling voor bestrijding dient te worden aangevraagd bij de provincie.