Bijen bestrijding

Bijen zijn zeer nuttig bij het bestuiven van planten en cultuurgewassen. Ze verzamelen nectar, stuifmeel en maken propolis (bouwstof).

UITERLIJK

De hoofdkleur van de honingbij is bruin, het achterlijf is donker met bruine haarbanden en het borststuk is bruingeel behaard. Werksters zijn ca. 1,2 cm lang, darren ca. 1,5 cm lang en de koningin ca. 1,8 cm lang.

De ontwikkeling en leefwijze van de bij

Bijen ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. Het gehele volk met uitzondering van de mannetjes overwintert in een korf of kast. Tegen de herfst – als er geen bevruchting van koninginnen meer plaatsvindt – worden de mannetjes door de werksters gedood of de kast uitgejaagd waarna deze aan hongersnood sterven. Per dag legt de koningin 1.300 tot 1.500 eitjes. De koningin kan tot 5 jaar oud worden. De werksters (die tussen januari en augustus geboren worden) leven 6 weken waarvan 3 weken als huisbij en 3 weken als haalbij. De werksters die tussen augustus en november geboren worden, helpen het volk de winter door en deze sterven in het voorjaar.

Als zich jonge koninginnen in het nest ontwikkeld hebben, verzamelt de oude koningin maximaal de helft van het volk en gaat zwermen. Voedsel bestaat uit stuifmeel, nectar van bloemen en water, waarmee ook de larven gevoerd worden.

Schade en overlast door de bij

Zwermen kunnen op een ongelukkige plaats gaan zitten. Een bijensteek kan zeer vervelende gevolgen hebben voor mensen met een allergie. Waarschuw dan ook meteen uw arts als deze insecten u steken.

Het voorkomen van overlast van de bij

Bij het aantreffen van een zwerm dient u een imker te waarschuwen om de zwerm te laten verwijderen. Bel daarom Kees Kooijman, bestrijding van bijen is specialistisch werk!

Tot slot is het uiteraard van belang dat de basis van uw ongediertepreventieplan in orde is.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over insectenwering of het bestrijden van de bij, neem dan contact op met Kees Kooijman of bestel producten in onze webshop.