Boktor bestrijding

Boktorren bestrijden is specialistisch werk. Het is dan ook verstandig dat u dit overlaat aan de ongedierte specialisten van Kees Kooijman. Wilt u zelf aan de slag met het bestrijden, dan vindt u in onze webshop de producten die u nodig heeft.

UITERLIJK

Een volwassen huisboktor is 2 tot 3 cm lang, bruinzwart en heeft twee grijsachtige vlekken. De larf heeft een lente tot 3 cm, is geelachtig wit van kleur en heeft goed ontwikkelde kaken.

De ontwikkeling en leefwijze van de boktor

De boktor kent een volledige gedaantewisseling. Het vrouwtje legt haar eitjes in spleten van de bast van afgestorven bomen, boomstronken of afgezaagd hout. De ontwikkeling van het ei tot volwassen boktor duurt circa 2 tot 12 jaar. De larven knagen onregelmatige gangen tussen de bast en het spinthout. Vlak voor het popstadium knaagt de larve een gang in het hout van 2-4 cm diep voor het poppenwieg. De volgroeide gangen zijn ovaal net als de uitvliegopeningen. De doorsnede daarvan is 6-9 millimeter.

Op het moment dat uit het ei de larven zijn ontwikkeld, boren de larven zich meteen in het hout. In het hout boren de larven boorgangen. De boorgangen zijn ovaal van vorm en worden gevuld met boormeel, ook wel vraatmeel genoemd. In enkele gevallen kan het boormeel waargenomen worden op het hout alsmede op de grond. Ook de uitvliegopeningen van de boktor zijn ovaal van vorm en hebben veelal een gerafelde rand.

Schade en overlast door de boktor

Huisboktorren eten langzaam het hout van bijvoorbeeld dakconstructies op. Dikke dragende balken kunnen in enkele jaren geheel verpulverd worden. U begrijpt hoe belangrijk boktor bestrijding is. De draagkracht van dakbeschot en dikke steunbalken kan door de schadelijke boktor namelijk flink verminderen met instortingsgevaar tot gevolg.

Het voorkomen van overlast van de boktor

Om overlast van de boktor te voorkomen is het verstandig om loofhout of verduurzaamd naaldhout te gebruiken. Naaldhout moet vooraf goed gecontroleerd worden op aanwezigheid van boktor en vervolgens goed schilderen of lakken, zodat er geen eitjes op het houtoppervlak gelegd kunnen worden. Als dit het geval is, is boktor bestrijden niet nodig.

Tot slot is het uiteraard van belang dat de basis van uw ongediertepreventieplan in orde is.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over houtaantasterswering of het bestrijden van de boktor, neem dan contact op met Kees Kooijman of bestel producten in onze webshop.