Duiven bestrijding

Bestrijding en voorkomen van duivenoverlast is specialistisch werk, wij hebben veel ervaring met het oplossen van duivenoverlast. We kunnen bijvoorbeeld duivenpinnen, netten, lasersystemen plaatsen, vliegenlampen. Indien nodig kunnen we ze weg vangen met duivenvangkooien. Op het gebied van duiven bestrijden is gelukkig heel veel mogelijk!

UITERLIJK

De stadsduif komt in alle steden ter wereld voor. Duiven zijn meestal middelgrote, compact gebouwde vogels met een volle, ronde borst en kleine kop. Hij is voornamelijk grijs, maar heeft ook veel kleurvariëteiten zoals blauw, rood en wit. Ze hebben een snelle, meestal rechtlijnige vlucht.

De ontwikkeling en leefwijze van de duif

De maximum leeftijd van een duif is ongeveer 20 jaar. Een duivenpaar blijft hun hele leven bij elkaar en nestelen 4 tot 8 keer per jaar en hebben 2 eieren per nest. De nesten zijn vaak te vinden op randen, richels, dakgoten en balkons van gebouwen, maar ook onder bruggen, viaducten en in parkeergarages. Dit zijn dan ook de locaties waar veelal duiven bestrijden wordt uitgevoerd. Duiven eten vooral zaden, jonge plantenscheuten, en afval zoals brood en aardappelschillen. Ze kunnen in tegenstelling tot andere vogels water met de snavel opzuigen.

Schade en overlast door de duif

In tuinen kunnen ze vraatschade aan zaaizaad, kiemende gewassen, granen en maïs aanbrengen. Maar ook in de bebouwde omgeving kunnen de duiven voor vervuiling en aantasting van gebouwen en kunstwerken zorgen door hun uitwerpselen, maar ook door geluidoverlast. Duiven bestrijden is dan een goed idee, want de uitwerpselen zorgen voor stank en gladheid. Het feit dat duiven drager zijn van parasieten en ziektekiemen maakt het er niet beter op. Ook de nesten bevatten nestfauna, zoals vogelmijt, de duiventeek en de vogelvlo. Ook kunnen ze voor de verstopping van afvoeren van regenwater zorgen.

Het voorkomen van overlast van de duif

De beste manier om de duiven te laten verdwijnen, is door ze te verontrusten en te weren met schriklinten, ritselfolie, draden spannen, ballonnen, nabootsing van roofvogels of een fladderprojectiel. Het zaaizaad dieper zaaien kan, op kleine schaal, ook een oplossing zijn.

In de bebouwde omgeving kun je duiven bestrijden het beste doen door:

– Hygiëne; dit houdt in: voedselresten opruimen, niet voederen en gemorste producten opruimen.
– Het nestelen tegengaan; dat betekend: eieren rapen en sterilisatie.
– Het landen en roesten tegengaan; door het aanbrengen van pinnen, naalden, draden en schrikdraad.
– Afschrikmiddelen; zoals geluid en nabootsing van roofvogels.

Toegelaten bestrijdingsmiddelen:

– Geweer (alleen door houders van jachtakte)
– Jachtvogels
– Vangkooien

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over vogelwering of het bestrijden van de duif, neem dan contact op met Kees Kooijman of bestel producten in onze webshop. Hiermee kunt u zelf duiven bestrijden. Laat u dit liever over aan een professional, dan staan wij voor u klaar.