Ekster bestrijding

De ekster is een beschermde inheemse diersoort. Het is zonder ontheffing toegestaan om hinder- of schadetoebrengende eksters te weren. Dit houdt in het treffen van maatregelen, zodat een hinder- of schadetoebrengend dier wegblijft. Wij hebben veel ervaring met het oplossen van ekster overlast. Elke situatie is uniek dus neem contact op met Kees Kooijman voor meer informatie over de mogelijkheden.

UITERLIJK

De ekster heeft een zwart met wit verenkleed en een zeer lange staart, met een paars en groene glans op de donkere veren.

De ontwikkeling en leefwijze van de ekster

Het mannetje en vrouwtje blijven voor het leven bij elkaar en bouwen samen een takkennest hoog in bomen of struiken dat aan de bovenzijde overdekt is. Ieder nest bevat ongeveer 5 ot 8 eieren. De ekster komt vooral voor in open en halfopen landschappen, maar ook in bossen, parken en tuinen. Het voedsel dat ze nuttigen bestaat uit een gevarieerd menu; het is een alleseter en eet dus van wormen en slakken, tot vruchten en jongen van kleinere vogels. Eksters komen soms voor in groepjes van 5 tot 25 vogels.

Schade en overlast door de ekster

De ekster brengt vraat, pik en krabschade aan. Dit gebeurt aan ingezaaide en gekiemde gewassen. Ook is de ekster een nestrover van eieren en jongen van kleinere vogels. Ekster overlast is dus aanzienlijk en er kan bestrijding nodig zijn.

Het voorkomen van overlast van de ekster

Ter voorkoming van schade aan gewassen is het weren met schriklinten, ritselfolie, draden spannen en een fladderprojectiel een oplossing.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over vogelwering of het bestrijden van de ekster overlast, neem dan contact op met Kees Kooijman of bestel producten in onze webshop.