Grasvlieg bestrijding

Van de grasvlieg is bekend dat ze zich in het najaar verenigen in zwermen en op zoek gaan naar een overwinteringsplaats. Hoge gebouwen, maar ook zolders van woningen, hebben de voorkeur. Typerend is dat de vliegen binnen gebouwen altijd de hoogste verdieping zoeken. Sommige gebouwen blijken favoriet, terwijl andere nooit overlast hebben van deze vliegen.
Het bestrijden van de grasvlieg is echter specialistisch werk, dus neem contact op met Kees Kooijman de ongedierte specialist of kijk in onze webshop wat u zelf kunt doen.

UITERLIJK

De grasvlieg is geel glanzend of groen en ongeveer 3 mm lang. De vlieg heeft nauwelijks haren en is herkenbaar aan de drie glanzende zwarte strepen op de bovenzijde van zijn borststuk.

De ontwikkeling en leefwijze van de grasvlieg

De grasvlieg ondergaat een volledige gedaanteverwisseling. De ontwikkeling van ei tot volwassen grasvlieg vindt buiten gebouwen plaats. De larven ontwikkelen zich voornamelijk in ongemaaid, doorgaans verwaarloosd grasland. Grasvliegen overwinteren in klimopplanten en op andere beschutte plaatsen tegen of in gebouwen, vaak in spouwmuren.

Schade en overlast door de grasvlieg

Vooral op warme dagen in de winter en in het voorjaar komen de grasvliegen met tien- tot honderdtallen te voorschijn. Ze komen vooral voor de ramen te zitten, omdat ze op het licht afkomen. Ze zorgen voor het verontreiniging van producten en worden als hinderlijk beschouwd.

Het voorkomen van overlast van de grasvlieg

Om grasvliegen te voorkomen zal allereerst het binnendringen van het gebouw of de woning onmogelijk moeten worden gemaakt.  Geopende ramen en deuren moeten daarom voorzien worden van horrengaas. Probeer verder naden en kieren zoveel mogelijk dicht te maken.

Tot slot is het uiteraard van belang dat de basis van uw ongediertepreventieplan in orde is.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over vliegenwering of het bestrijden van de grasvlieg, neem dan contact op met Kees Kooijman of bestel producten in onze webshop.