UITERLIJK

Er zijn drie verschillende soorten kraaien:

Zwarte kraai: Geheel zwart.

Bonte kraai:  Gelijk aan de zwarte kraai, maar dan met zilvergrijze achternek, mantel en onderdelen.

Raaf: Geheel zwart. Te onderscheiden van zwarte kraai door groot formaat, enorme snavel, ’ruige’ keel, wigvormige staart en geluid.

De ontwikkeling en leefwijze van de kraai

De kraai legt 4 tot 7 eieren, deze worden ongeveer 18 dagen bebroed. Beide ouders voeren de jongen, die na 28 tot 35 dagen uitvliegen. De zwarte en bonte kraai prefereren gewoonlijk open terrein. Indien niet te vaak verstoord ook in stedelijke gebieden. Kraaien bestrijden wordt dan ook vaak in dit soort gebieden gedaan. Ze nestelen in hoge bomen, soms ook op randen van klippen. De raaf prefereert kliffen, bergstreken en – in het algemeen – ruig terrein; soms ook in dicht bebost gebied.

Het voedsel is zeer gevarieerd; ze eten allerlei soorten kleine dieren, vruchten, zaden en aas. De raaf prefereert het dierlijke bestanddeel. Hij doodt dieren ter grootte van een haas en (zeer jonge) verzwakte lammeren.

Schade en overlast door de kraai

Kraaien kunnen zorgen voor veel overlast. Hieronder vindt u een aantal van de meeste klachten:

– Nesten bouwen in uw dakgoten of schoorsteen
– Aanpikken van rieten daken
– Gazons vernielen doordat ze opzoek zijn naar larven
– Gewassen verpesten door vraat, pik en krabschade
– Fruit aanvreten
– Schade aan graan veroorzaken
– Geluidsoverlast door gezamenlijke slaapplaatsen
– Schade aan materiaal door spelen; denk aan vliegen met steentjes en dat laten vallen waardoor auto’s beschadigd raken of erger.

Het voorkomen van overlast van de kraai

Om overlast van kraaien te voorkomen zijn er een aantal mogelijkheden. Zoals het weren met schriklinten, ritselfolie, draden spannen en fladderprojectiel, nabootsen roofvogel; zaaizaad dieper zaaien; nestelen in rookkanalen en ventilatiekanalen is te voorkomen door het aanbrengen van kraaienkappen (boldraadrooster) of gaas.

De kraai en zijn nest is echter wel een beschermde diersoort. Hierdoor is het belangrijk dat u voorzichtig te werk gaat bij het weren en bestrijden van de kraai. Kraaien bestrijden is namelijk aan bepaalde regels gebonden.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over vogelwering of het bestrijden van de kraai, neem dan contact op met Kees Kooijman of bestel producten in onze webshop. Wij weten alle regels omtrent kraaien bestrijden en kunnen u uitstekend van dienst zijn.