Krekel bestrijding

Krekels kunnen heel wat overlast veroorzaken. Wilt u bijvoorbeeld de huiskrekel bestrijden, weet dan dat dit zeer specialistisch werk is. In veel gevallen doet u er goed aan om dit over te laten aan een ongedierte specialist. Schakel Kees Kooijman in of kijk in onze webshop hoe u zelf krekels bestrijden kunt.

UITERLIJK

De lengte van een volwassen krekel is ongeveer 1,7 tot 2 cm. Krekels zijn gevleugeld, hebben goed ontwikkelde achterpoten en kunnen 20 cm verspringen.  De larve van de krekel heeft hetzelfde uiterlijk als het imago, maar dan zonder vleugels. De kleur van de huiskrekel is bruingeel met een bruine tot bruinzwarte tekening.

De ontwikkeling en leefwijze van de krekel

Krekels ondergaan een onvolledige gedaanteverwisseling. De ontwikkeling van ei tot volwassen krekel duurt ongeveer 6 tot 11 maanden. Volwassen vrouwtjes leggen per dag wel 70 tot 80 eitjes op warme, vochtige en donkere plaatsen. De levensduur van een krekel is ongeveer 1 tot 2 jaar.

Een krekel is lichtschuw, een alleseter en komt vooral voor bij warmtebronnen, op afvalstortplaatsen en in gebouwen. Mannetjes sjirpen luid en zeer hinderlijk. De krekel eet voornamelijk zacht, plantaardig en dierlijk voedsel maar kannibalisme komt ook voor. Krekels kunnen wel 10 tot 20 dagen zonder voedsel in leven blijven.

Schade en overlast door de krekel

Krekels zijn dragers van o.a. bacteriën en mijten, verslepen smetstoffen (salmonella) en kunnen derhalve o.a. voedselvoorraden aantasten. Ze kunnen schade veroorzaken door vraat aan o.a. katoen, wol, zijde en nylon. De mannetjes veroorzaken geluidshinder. Kies voor krekels bestrijden en deze schade en overlast behoren tot het verleden.

Het voorkomen van overlast van de krekel

Probeer naden en kieren te dichten in verband met schuilplaatsen, maar ook de ruimten rondom afvoer en verwarmingsbuizen. Probeer ventilatie-openingen te voorzien van vliegengaas. Zorg voor goede hygiëne en sla levensmiddelen koel op. Dek afvalstortplaatsen af met zand en zorg dat etensresten en keukenafval goed zijn opgeruimd in afgesloten vuilnisemmers.

Tot slot is het uiteraard van belang dat de basis van uw ongediertepreventieplan in orde is.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het bestrijden van de huiskrekel of over insectenwering in het algemeen, neem dan contact op met Kees Kooijman of bestel de benodigde producten in onze webshop.