Latrinevlieg bestrijding

Het bestrijden van latrinevliegen is echter specialistisch werk, dus neem contact op met Kees Kooijman de ongedierte specialist of kijk in onze webshop wat u zelf kunt doen om latrinevliegen te bestrijden.

UITERLIJK

De latrinevlieg is een kleine, zwarte of zeer donkerbruine vliegensoort. Ze hebben grote, stevige, zwarte haren bovenop hun kop.

De ontwikkeling en leefwijze van de latrinevlieg

De eitjes van de latrinevlieg worden afgezet in organisch rottend materiaal.

De larven van de latrinevlieg leven in mesthopen, gierkelders, afvalwater en rioleringen. Ook in kruipruimten waar leidingen kapot zijn en drab ontstaan is. Larven komen tevens voor op zeer vochtige plaatsen waar de bodem verontreinigd is met rottend organisch materiaal. Dit zijn dan ook de locaties waar latrinevlieg bestrijding over het algemeen het hardste nodig is.

Schade en overlast door de latrinevlieg

Er is geen directe schade van de latrinevlieg, maar ze kunnen in grote aantallen wel hinderlijk zijn. Door te kiezen voor latrinevlieg bestrijden, wordt deze overlast weggenomen.

Het voorkomen van overlast van de latrinevlieg

Om overlast van de latrinevlieg te voorkomen, moet men kapotte leidingen repareren en ontwikkelingsplaatsen opruimen. Het is echter ook belangrijk om composthopen en/of mesthopen af te dekken met een laag zand.

Tot slot is het uiteraard van belang dat de basis van uw ongediertepreventieplan in orde is.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over vliegenwering of het bestrijden van de latrinevlieg, neem dan contact op met Kees Kooijman of bestel producten voor latrinevlieg bestrijding in onze webshop.