Motten bestrijding

Het bestrijden van motten is echter specialistisch werk, dus neem contact op met Kees Kooijman de ongedierte specialist of kijk in onze webshop wat u zelf kunt doen. Wij kunnen u helpen bij pelsmotten, kleermotten, huismotten en meelmotten bestrijden.

UITERLIJK

Er zijn vier verschillende soorten motten. Voor al deze motten is mottenbestrijding mogelijk:

Kleermot: De volwassen lichtbruine kleermot is 0,7 tot 0,8 cm lang. Ze hebben geelachtige voorvleugels, met iets lichtere achtervleugels. De larve is gebroken wit en heeft geen ogen op de zijkant van de kop.

Huismot: De huismot is ongeveer 1.5 cm lang met een spanwijdte van 1,7 tot 2,6 cm. Hij heeft drie zwarte vlekken op elke bruinzwarte voorvleugel met iets lichtere achtervleugels. De larve is witachtig, maximaal 2 cm lang en heeft een bruine kop.

Meelmot: Een volwassen meelmot is ongeveer 1 cm lang met een spanwijdte van 2 tot 2,8 cm. Hij heeft grijze voorvleugels en geelwitte achtervleugels. De larve is wit en de pop is 7 tot 9 mm lang.

Pelsmot: Een volwassen, lichtbruine pelsmot is ongeveer 0,7 tot 0,8 cm lang met een spanwijdte van 1,1 tot 1,7 cm. De larve is gebroken wit en ongeveer 10 mm lang. Op de voorvleugels zijn 3 donkere strepen zichtbaar. 

De ontwikkeling en leefwijze van de verschillende motten

Kleermot:
Kleermotten ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. Onder gunstige omstandigheden duurt de ontwikkeling van ei tot volwassen kleermot ongeveer 3 maanden. Het wijfje legt 50 tot 100 ovale eitjes in of bij wol. Zij heeft een voorkeur voor natuurlijk textiel dat bevuild is en/of waarin transpiratievlekken voorkomen. De larven leven van dierlijke producten zoals wollen stoffen, tapijten, meubelbekleding, veren, bont, zijde en isolatiematerialen waarin dierlijke producten zijn verwerkt en kunnen deze volledig vernielen. Kleermotten vliegen alleen ’s avonds.

Huismot:
Huismotten ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. De ontwikkelingsduur van ei tot volwassen huismot is ongeveer 4 maanden. Normaal gesproken heeft de mot één generatie per jaar. Huismotten kunnen vliegen van juni tot augustus.

De huismot komt voornamelijk voor op rustige, vochtige plaatsen zoals in kasten en vogelnesten. De volledig ontwikkelde larven verlaten hun voedselbron en zoeken een geschikte plaats om zich te verpoppen. Hierbij kunnen zij grote afstanden afleggen. De larven van de huismot leven van dierlijke en plantaardige producten, zoals graan, zaden, kurk, linnen, wol en bont. 

Meelmot:
Meelmotten ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. De ontwikkelingsduur van ei tot volwassen meelmot duurt ongeveer twee weken. In verwarmde gebouwen komen circa 2 tot 3 generaties meelmotten per jaar voor.

De uit de eitjes komende larven van de meelmot voeden zich met allerlei levensmiddelen, zoals meel, zemelen en havermout. Doordat de larven van de meelmot spinsels maken van de voeding die ze nuttigen onstaan er samenhangende trossen.

Pelsmot:
Pelsmotten ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. De ontwikkeling van ei tot volwassen pelsmot duurt ongeveer 2 tot 4 weken. De larve van de pelsmot leeft in een buisvormig hulsje en draagt dat met zich mee als zij zich verplaatst. Pelsmotlarven hebben een voorkeur voor een vochtige omgeving. Naarmate de temperatuur hoger is en de aard van het materiaal waarop of -in zij zich bevinden voedzamer is, gaat de ontwikkeling sneller. Haren, veren en bont zijn voedzamer dan geweven wol.

Pelsmotten kunnen vaak in vogelnesten worden aangetroffen. De volwassen pelsmot vliegt uitsluitend ’s avonds en eten niet.

Schade en overlast door de verschillende motten

Kleermot:
Alleen de larven van de kleermot zorgen voor schade. Zij tasten onder andere wol aan. De aantasting vindt altijd plaats op donkere, rustige plekken. Isolatiemateriaal kan in kantoorgebouwen voor een ware kleermotteninvasie zorgen. Ook opgezette dieren kunnen zwaar aangetast worden.

Huismot:
De larven van de bruine huismot kunnen in graanopslagplaatsen vrij veel schade aanrichten. Schade aan wollen kleden, vloerbedekking, houten plinten, achterwanden van houten kasten, gedroogde planten en graanproducten. De aangerichte schade kan plaatselijk aanzienlijk zijn.

Meelmot:
De schade die de meelmot kan aanrichten is betreft vooral materiaal- en kwaliteitsverlies door aantasting van meel, meelproducten, cacao, chocolade, gedroogde groenten, vruchten, noten en andere plantaardige producten. Ook treedt er verontreiniging op door de spinsels en uitwerpselen van de larven.

Pelsmot:
Pelsmotten tasten wol aan en de larven brengen schade toe aan producten van dierlijke herkomst. Pelsmotten bestrijden is dan zeker noodzakelijk!

Voor mottenbestrijding bent u bij Kees Kooijman in ieder geval aan het juiste adres!

Het voorkomen van overlast van de verschillende motten

Kleermot:
Probeer uw kleding schoon te houden, regelmatig uw kleding te luchten en niet te dicht op elkaar te laten hangen. Uw kleding bij voorkeur bewaren in goed sluitende zakken, kisten of kasten.

Huismot:
De oorzaak van de hoge luchtvochtigheid wegnemen en zorgen dat er voldoende wordt geventileerd. Haal oude voorraden weg voordat de huismot zich hierin kan ontwikkelen.

Meelmot:
Houd uw temperatuur in opslagruimten lager dan 13°C en zorg dat leeggekomen ruimten goed worden schoongemaakt. Voedingsmiddelen in goed afsluitbare bussen bewaren en aangetaste voorraden snel verwerken of vernietigen. Probeer altijd uw oude voorraden eerst op te gebruiken.

Pelsmot:
Zorg ervoor dat wollen kleding goed wordt gewassen opgeborgen. Voorkom dat vogelnesten onder het dak blijven zitten, want de larven uit deze nesten kunnen op zolders op zoek gaan naar producten van dierlijk materiaal.

Tot slot is het uiteraard van belang dat de basis van uw ongediertepreventieplan in orde is. Op het gebied van mottenbestrijding is dit eveneens een belangrijk aandachtspunt.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over insectenwering of het bestrijden van de motten, neem dan contact op met Kees Kooijman of bestel producten in onze webshop.