Mus bestrijding

De mus eet vooral ingezaaide gewassen en jonge scheuten, maar ook graanvelden worden door hun bezoekt. Vanuit hun nest verspreiden er allerei nestfauna verspreid , zoals vogelmijten en vogelvlooien. Ze bevuilen ook gebouwen door hun uitwerpselen. Het bestrijden van mussen is echter specialistisch werk, dus neem contact op met Kees Kooijman de ongedierte specialist of kijk in onze webshop wat u zelf kunt doen.

UITERLIJK

De huismus is inheems. Hij heeft een grootte van 15 cm. Het mannetje en vrouwtje verschillen van elkaar door hun keur. Het mannetje heeft een zwarte bef, een grijze kruin en een bruin achterhoofd. Het vrouwtje daarentegen is grijsbruin en gestreept.

De ontwikkeling en leefwijze van de huismus

De huismus is een cultuurvolger: ze leven in de omgeving van de mens. De huismus bouwt een slordig nest bij voorkeur in gaten in muren, onder dakpannen en dakranden of in nestkasten. Zij broedt 3 à 4 keer per jaar met een nestgrootte van 4-7 eieren. De broedtijd is 12-14 dagen en de jongen vliegen na 14 dagen uit.
Ondermeer door het ontbreken van geschikte nestgelegenheid gaat de soort de laatste jaren achteruit. De huismus staat op de rode lijst (gevoelige soort).

De huismus is hoofdzakelijk een zaadeter, maar ook broodkruimels eet hij graag. In de zomermaanden voeden de huismussen zich ook met insecten. De jongen worden ook gevoed met insecten

Schade en overlast door de huismus

Als zaadeter geeft de huismus schade aan ingezaaide gewassen en jonge scheuten. Ook graanvelden worden bezocht door de huismus. Vanuit hun nesten is er verspreiding van nestfauna, zoals vogelmijten, vogelvlooien. Verder bevuilen ze de samenleving met hun uitwerpselen (in en om gebouwen waar levensmiddelen worden geproduceerd).

Het voorkomen van overlast van de huismus

Om schade en overlast van huismussen te voorkomen, is het verstandig om de gewassen te beschermen: afschrikken met vogelverschrikker, schriklinten, ritselfolie, draden spannen, ballonnen, nabootsing roofvogel, fladderprojectiel en zaaizaad dieper zaaien. In en om levensmiddelenbedrijven is het belangrijk om de hygiëne te betrachten, zodat er geen voedsel beschikbaar is. Probeer verder de toegang tot gebouwen onmogelijk te maken: flapdeuren, strokengordijnen, snelroldeuren, luchtstroom of netten aanbrengen.

De huismus is echter een beschermd diersoort evenals hun nesten, hierdoor moet men voorzichtig te werk gaan met het weren of bestrijden van de huismus.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over vogelwering of het bestrijden van de huismus, neem dan contact op met Kees Kooijman of bestel producten in onze webshop.