Muskusrat bestrijding

Muskusratten worden bestreden, omdat ze dijken en slootkanten doorgraven. Dit is een taak van het waterschap.

UITERLIJK

De muskusrat is eenvoudig te onderscheiden van andere knaagdieren door zijn grootte. Hij heeft een lengte van 25 tot 40 cm met een sterke, zijdelings afgeplatte staart. Ook zijn gewicht, max. 1700 gram, is ongeveer vier keer zo zwaar als de bruine rat. Verder is hij te herkennen aan zijn poten. Zijn achterpoten zijn langer dan zijn voorpoten en de tenen van zijn achterpoten zijn gedeeltelijk voorzien van zwemvliezen.

De ontwikkeling en leefwijze van de muskusrat

Een vrouwtje heeft meestal één tot drie worpen per jaar. Na een draagtijd van 25 tot 30 dagen worden gemiddeld vijf tot zeven jongen geboren. Na 6 maanden is een vrouwtje al geslachtsrijp. De muskusrat wordt maximaal tien jaar oud in gevangenschap, in het wild ongeveer drie jaar oud.

De muskusrat is een zeer goede zwemmer en duiker, onder water kan hij zo lange afstanden afleggen. De muskusrat leeft in de zomer in gangen onder het water en ’s winters woont hij in een burcht op het water. Hij is voornamelijk ’s nachts en in de schemering actief. De muskusrat leeft voornamelijk van planten, zoals zegge en paardenstaarten, soms eet hij ook vissen.

Schade en overlast door de muskusrat

Muskusratten en beverratten vormen – in tegenstelling tot de bruine of zwarte rat – geen gevaar voor de volksgezondheid. Ze brengen geen ziekten over en vallen geen mensen of dieren aan. Een muskusrat graaft er lustig op los en vernielt op die manier oevers van sloten en bermen van wegen. De schade kan enorme vormen aannemen: wegen verzakken, sloten raken verstopt en de stevigheid van dijken wordt ondermijnd. Toch bestrijden we de muskusrat omdat ze – evenals beverratten – door hun manier van leven enorme schade kunnen veroorzaken. De bestrijding van muskusratten wordt uitgevoerd door het waterschap.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over rattenwering of het bestrijden van de muskusrat, neem dan contact op met Kees Kooijman of bestel producten in onze webshop.