Piepschuimkever bestrijding

Het bestrijden van piepschuim kevers is echter specialistisch werk, dus neem contact op met Kees Kooijman de ongedierte specialist of kijk in onze webshop wat u zelf kunt doen.

UITERLIJK

Larven van de piepschuimkever zijn geelbruin van kleur, glad en glanzend. De volwassen piepschuimkever is meestal zwartbruin tot zwart van kleur en glanzend en de antenne, poten en buikzijde zijn roestbruin.

De ontwikkeling en leefwijze van de piepschuimkever

Het kevertje zet zijn eieren af in bedorven plantaardig materiaal, vooral op rustige plaatsen, waar het enigszins vochtig is. Om zich te verpoppen zoeken de larven een rustige plek op. Als ze daartoe de kans krijgen, graven ze zich in de bodem in, bij voorkeur aan de voet van wanden. Na verloop van tijd komen dan de volwassen kevers te voorschijn. Deze kruipen bij de wanden omhoog op zoek naar droge en warme plaatsen. Ze boren zich daarbij vaak in isolatiematerialen, die hierdoor zeer ernstig kunnen worden beschadigd.

Schade en overlast door de piepschuimkever

De piepschuimkever wordt regelmatig aangetroffen in allerlei voor insecten toegankelijke isolatiematerialen in voornamelijk pluimveestallen. Zo kunnen isolatieplaten door de kever totaal vernield worden, doordat zij daar hun schuilplaats zoeken en daarbij vele gangen maken. Ze voeden zich echter niet met dit materiaal. Het aanbrengen van andere isolatiematerialen zal de aantasting door deze kevers niet opheffen.

Het voorkomen van overlast van de piepschuimkever

Om de piepschuimkever te weren dienen ontwikkelingsbronnen zoals oude mest, etensresten en eventuele vogelnesten zoveel mogelijk te worden opgeruimd. Wanneer de kevers in pluimveestallen voorkomen, kan men het beste in een keer alle mest verwijderen. Hierdoor verstoort men namelijk de ontwikkeling. Het daarna grondig schoonmaken van de hokken is noodzakelijk om restbronnen te verwijderen. In woningen kunnen aanwezige kevers worden verwijderd bijvoorbeeld met behulp van een stofzuiger.

Tot slot is het uiteraard van belang dat de basis van uw ongediertepreventieplan in orde is.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over insectenwering of het bestrijden van de piepschuimkever, neem dan contact op met Kees Kooijman of bestel producten in onze webshop.