Spreeuw bestrijding

Bestrijding en voorkomen van vogeloverlast is specialistisch werk, wij hebben veel ervaring met het oplossen van vogeloverlast. We kunnen bijvoorbeeld vogelpinnen of een net plaatsen. Ook werken wij met geluid- en lasersystemen en hebben we automatische vogelverschrikkers.

UITERLIJK

Het verenkleed van de spreeuw is glanzend zwart met, vooral in het zonnetje, een weerschijn van bronsgroen (op de kop en het achterhoofd) en verschillende variaties purper. In de winter is de spreeuw duidelijker gespikkeld dan in de zomer. De lengte bedraagt 19–22 cm; met een spanwijdte van 37–42 centimeter en een gewicht van 70-80 gram.

De ontwikkeling en leefwijze van de spreeuw

Spreeuwen leggen twee keer per jaar eieren; een nest bevat 1 tot 10 eieren, gewoonlijk 4 tot 6. De broedtijd bedraagt 10 tot 14 dagen. Jonge spreeuwen vliegen uit na 19 tot 22 dagen (zij zijn grijsbruin van kleur).

Spreeuwen zijn eigenlijk insectivoren, maar hebben zich ontwikkeld tot alleseters (omnivoren). Jongen worden gevoerd met uitsluitend insecten. Ze nestelen zich onder dakpannen en vooral ook in holle bomen. Spreeuwen maken kwetterende, onwelluidende geluiden. Als de jongen het nest hebben verlaten, leven ze in kleine vluchten bij elkaar. Naarmate het jaar verstrijkt worden de vluchten steeds groter, tot soms duizenden vogels bij elkaar. Vanaf juni komen de vluchten tegen de avond bij elkaar op zogenaamde roestplaatsen (slaapplaatsen). Spreeuwen hebben een goed ontwikkeld aanpassingsvermogen als het om eten gaat.

Schade en overlast door de spreeuw

Spreeuwen  kunnen veel schade toebrengen in kersenboomgaarden. Ze strijken vooral in het najaar in grote aantallen in bomen neer om te rusten. Slaapplaatsen met meer dan 120.000 spreeuwen komen voor; de spreeuwen vervuilen dan de omgeving en veroorzaken geluidhinder. Ze kunnen drager zijn van ziekten als hersenontsteking, vogelziekte en histoplasmose. Ook dierziekten worden overgebracht door spreeuwen.

Het voorkomen van overlast van de spreeuw

Om overlast van spreeuwen zoveel mogelijk te voorkomen, is een effectieve manier om roestplaatsen zoveel mogelijk tegengaan. Door middel van geluid; als men dit consequent volhoudt zullen de spreeuwen na een aantal dagen worden verjaagd; het verjagen moet beginnen als het nog licht is en zodra de eerste spreeuwen verschijnen

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over vogelwering of het bestrijden van de spreeuw, neem dan contact op met Kees Kooijman of bestel producten in onze webshop.