Stofluis bestrijding

Stofluizen hebben niets met luizen of met stof te maken, maar hun aanwezigheid is een duidelijke aanwijzing dat de ruimte of het product waarin ze worden aangetroffen te vochtig is. In dat geval is stofluizen bestrijden de beste keuze.

UITERLIJK

Stofluizen zijn kleine insecten van maximaal 4 mm lang, zijn wit, grijs of bruin van kleur en sommige soorten zijn gevleugeld. Kunnen zich snel verplaatsen, maar doen dit veelal schoksgewijs en de jonge stofluizen lijken sterk op de volwassenen.

De ontwikkeling en leefwijze van de stofluis

De ontwikkelingsduur van ei tot volwassen stofluis is afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en de soort. Onder optimale omstandigheden is binnen een maand het ei tot stofluis getransformeerd. De wijfjes van de stofluis leggen ongeveer 100 eitjes per keer. Door de snelle voortplanting is stofluis bestrijden aan te raden.

Stofluizen leven van schimmels die zich ontwikkelen in vochtig opgeslagen materiaal of in ruimten die vochtig zijn. Ze komen onder andere voor in oude boeken, vochtige vullingen van matrassen, kussens en in rieten dakbedekking van huizen.

Schade en overlast door de stofluis

Als stofluizen in grote getallen optreden, kunnen ze enige materiële schade aanrichten. Wilt u er voor zorgen dat deze schade beperkt blijft, dan raden wij aan om over te gaan tot stofluis bestrijden.

Het voorkomen van overlast van de stofluis

Een effectieve manier om overlast van de stofluis te voorkomen, is het droogmaken en droog houden van de ruimte waarin stofluizen zich bevinden.

Tot slot is het uiteraard van belang dat de basis van uw ongediertepreventieplan in orde is. Dit aspect verdient de nodige aandacht als het om stofluizen bestrijden gaat.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over insectenwering of het bestrijden van de stofluis, neem dan contact op met Kees Kooijman of bestel producten in onze webshop. In dat laatste geval kunt u zelf de stofluis bestrijden.