Veldmuis bestrijding

De veldmuis is een beschermde diersoort die vooral 's winters voorkomt. Deze muis is vooral in schuren en aardappel- en bietenkuilen te vinden. Soms brengt de veldmuis enorme schade aan in weilanden, doordat hij de grasmat of het bouwland kapot maakt. Veldmuizen knagen ook aan de ringen van bomen en brengen zo schade aan in bijvoorbeeld boomgaarden. Veldmuizen bestrijden mag wanneer er schade wordt aangebracht. Dit is echter specialistisch werk dat het beste uitgevoerd kan worden door specialisten. Neem contact op met Kees Kooijman over veldmuizen bestrijden, of bekijk onze webshop voor producten waarmee u zelf aan de slag kunt.

UITERLIJK

De rug van de veldmuis is bruin tot grijsbruin en heeft soms kleurvariaties tot zwart toe. De veldmuis heeft een plompe bouw, stompe snuit en in de vacht verborgen oren en ogen. Het dier maakt een kortharige, gladde indruk. Pasgeboren veldmuisjes zijn kaal en blind.

De ontwikkeling en leefwijze van de veldmuis

De wijfjes hebben gemiddeld 5 á 6 worpen per jaar met een nestgrootte van 5 tot 6 jongen. De draagtijd is 3 weken en de jongen zijn na 25 dagen geslachtsrijp. De maximale levensduur van een veldmuis is ongeveer 6 maanden.

De veldmuis is een uitstekende graver, hij leeft bij voorkeur op droge, zonnige en beschutte plaatsen, vooral met ruige en dichte plantengroei. Ze voeden zich met graangewassen, bollen, aardappelen, kool, wortels en ook boomschors. Ondergronds en zelf gegraven holen zijn schuilplaatsen. Sporen van de veldmuis zijn de holen en de uitwerpselen.

Schade en overlast door de veldmuis

De schade die de veldmuis aanricht, is vooral knaagschade aan de bast aan de voet van jonge bomen. Ook dragen ze bij aan het overbrengen van modderkoorts, schade in weilanden door het ondermijnen van de grasmat of het bouwland door knagerij. Veldmuizen bestrijden is dan een logische vervolgstap.

Het voorkomen van overlast van de veldmuis

Voorkom dat er een voor veldmuizen geschikte nestelplaats ontstaat, dus vermijd terreinen met ruige begroeiing. Een aantal belangrijke items zijn: zorgen voor goed weidebeheer, het kort en egaal houden van de grasmat, het schoonhouden van de slootkanten en de begroeiing kort houden.

Tot slot is het uiteraard van belang dat de basis van uw ongediertepreventieplan in orde is.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over muizenwering of het bestrijden van de veldmuis, neem dan contact op met Kees Kooijman of bestel producten in onze webshop.