Vlaamse gaai bestrijding

Bestrijding en voorkomen van vogeloverlast is specialistisch werk, wij hebben veel ervaring met het oplossen van vogeloverlast. We kunnen bijvoorbeeld vogelpinnen of een net plaatsen. Ook werken wij met geluid- en lasersystemen en hebben we automatische vogelverschrikkers.

UITERLIJK

De Vlaamse gaai heeft een roze-bruine kleur, verder is hij te herkennen aan zijn vuilwitte keel en anaalstreek, zijn witte stuit. Ook zijn vleugelpennen zijn wit en zijn armpennen hebben een lichtblauwe kleur. Hij is ongeveer 34 cm groot.

De ontwikkeling en leefwijze van de Vlaamse gaai

Vlaamse gaaien zijn goede imitators die diverse vogelgeluiden nadoen. Ze komen voor in naaldhout- en loofhoutbos en in cultuur- en parklandschap. Ook zijn ze te vinden in dorpen in steden. Het nest zit in bomen of struiken, het aantal eieren dat ze leggen zijn er 4 tot 6 en de broedtijd bedraagt 16 dagen. Na ongeveer 3 weken verlaten de jongen het nest. Voedsel: alleseter, zoals wormen, insecten, fruit, zaden, eikels, afval, eieren en jonge vogels. De Vlaamse gaai verstopt eikels als wintervoorraad en wordt daarom ook wel bosbouwer genoemd.

Schade en overlast door de Vlaamse gaai

Vraat-, pik- en krabschade aan ingezaaide en gekiemde gewassen. Verder kunnen zaaibedden in boomkwekerijen ook overlast of schade ondervinden aan Vlaamse gaaien door de verstopte eikels.

Het voorkomen van overlast van de Vlaamse gaai

Om overlast of schade van de Vlaamse gaai te ondervinden, kan men deze weren met schriklinten, ritselfolie, draden spannen, ballonnen, nabootsing roofvogel, fladderprojectiel. Ook is het verstandig om het zaaizaad dieper te zaaien.

De Vlaamse gaai is echter, evenals hun nest, een beschermd diersoort. Hierdoor moet men voorzichtig te werk gaan met het weren of bestrijden van de Vlaamse gaai.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over vogelwering of het bestrijden van de Vlaamse gaai, neem dan contact op met Kees Kooijman of bestel producten in onze webshop.