Vleesvlieg bestrijding

Vleesvliegen komen af op dood vlees en daardoor is hygiëne erg belangrijk. Gooi vlees- en visafval in gesloten afvalcontainers. Op die manier kunnen vleesvliegen er geen eitjes in leggen. Wilt u vleesvliegen bestrijden, maak dan gebruik van onze vliegenlampen. Neem contact op met ongediertespecialist Kees Kooijman voor advies over vleesvliegen bestrijden.

UITERLIJK

De vleesvlieg is flink wat forser dan de kamervlieg en heeft heldere, metaalachtige, glanzende kleuren.

De ontwikkeling en leefwijze van de vleesvlieg

De vleesvlieg ondergaat een volledige gedaanteverwisseling. De wijfjes leggen honderden eieren op allerlei rottende, dierlijke producten. Zij kunnen de lijkgeur van rottend vlees al op kilometers afstand ruiken. De mannetjes van de vleesvlieg zijn bloemenzoekers. De duur van ei tot volwassen vleesvlieg is ongeveer 3 weken. De volgroeide larven verlaten het aas en kunnen behoorlijke afstanden afleggen om een geschikte verpoppingplaats te vinden, bijvoorbeeld in de grond.

Schade en overlast door de vleesvlieg

Vleesvliegen kunnen ziekteverwekkende organismen verspreiden, zoals virussen en bacteriën. Maar ook kunnen ze vlees en vleeswaren verontreinigen. Wilt u dit voorkomen, dan moet u dus vleesvliegen bestrijden.

Het voorkomen van overlast van de vleesvlieg

De meest effectieve manier om van de overlast van vleesvliegen af te komen, is om vlees en vleeswaren goed afgedekt te bewaren en afval te verwijderen. Het is belangrijk dat er zorg gedragen wordt voor uiterste hygiëne in keukens, slachtplaatsen en productieruimten waar met vlees gewerkt wordt.

Verder kunnen stevige, fijnmazige horren voor ramen en deuren, de vleesvliegen ook buiten de deur houden. Wat betreft kadavers en ander afval, dit moet men op tijd afvoeren, bij voorkeur binnen 1 dag.

Containers voor afval van slachtproducten moet men opslaan in gekoelde ruimten en op tijd afvoeren.

Tot slot is het uiteraard van belang dat de basis van uw ongediertepreventieplan in orde is.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over vliegenwering of het bestrijden van de vleesvlieg, neem dan contact op met Kees Kooijman of bestel producten in onze webshop.